Nhân viên y tế múa ba lê trong sảnh bệnh viện ở Mỹ  [Tin tức cập nhật]

()

Trong giờ giải lao , Phlebotomist Teva Martinson gặp một nghệ sĩ dương cầm ở sảnh bệnh viện . Nhân viên y tế này đã cởi giày và biểu diễn điệu múa ngẫu hứng .

Tin liên quan

  • Cô gái ngẫu hứng nhảy khi chờ tặng đồ tiếp tế ở Bắc Giang 
  • Bệnh viện hết oxy, bác sĩ phải trốn trong căn tin 
  • Nữ nhân viên y tế đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine Covid-19
  • Nhân viên y tế được vận chuyển bằng lồng sắt để kiểm tra Covid-19 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Comments are closed.