Tag Archives: Shopee.vn

Shopee là nền tảng trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau (theo mô hình C2C) nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “Người Dùng”, “Các Bên”). Hợp đồng mua bán được tạo lập trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng mua bán, danh mục hàng hóa, bảo đảm đơn hàng. Shopee không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Dùng; không sàng lọc trước Người Dùng và các nội dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Dùng; không bảo đảm sự thành công của các giao dịch.

Lưu ý: Shopee sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫239.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫239.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.[Sam Sung Cửa Hàng Chính Hãng]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫239.000 [Sam Sung Cửa Hàng Chính Hãng]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫239.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 04-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 04-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.[TỔNG KHO PIN LAPTOP HÀ NỘI]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000 [TỔNG KHO PIN LAPTOP HÀ NỘI]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000

(SHOPEE khuyến mãi) Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 17-09-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

(SHOPEE khuyến mãi) Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 17-09-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.[Beetech Store]-10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu [Beetech Store]-10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 23-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 23-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.[Phát Phát Sport]-Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000 [Phát Phát Sport]-Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 17-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 17-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.[the.gioi.phu.kien.79]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000 [the.gioi.phu.kien.79]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 2Tr

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 2Tr
Giảm 2Tr Ngành hàng: Khi mở thẻ tín dụng HSBC và thanh toán trên Shopee (Other)
Giảm 2Tr Ngành hàng: Khi mở thẻ tín dụng HSBC và thanh toán trên Shopee (Other)

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 600K

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 600K
Giảm 600K Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee (Other)
Giảm 600K Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee (Other)

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 400k

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 400k
Giảm 400k Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee (Other)
Giảm 400k Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee (Other)

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 150K

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm 150K
Giảm 150K Ngành hàng: Gói quà Chào mừng tại gian hàng Shopee Book Club (Đồ chơi)
Giảm 150K Ngành hàng: Gói quà Chào mừng tại gian hàng Shopee Book Club (Đồ chơi)

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 06-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 06-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫190.000 [Shop Áo Thun Game VN]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫190.000

(SHOPEE khuyến mãi) Ngành hàng: Khi mở thẻ tín dụng HSBC và thanh toán trên Shopee

(SHOPEE khuyến mãi) Ngành hàng: Khi mở thẻ tín dụng HSBC và thanh toán trên Shopee
Ngành hàng: Khi mở thẻ tín dụng HSBC và thanh toán trên Shopee
Giảm 2Tr

(SHOPEE khuyến mãi) Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee

(SHOPEE khuyến mãi) Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee
Ngành hàng: Khi mở thẻ Shinhan Bank và thanh toán trên Shopee
Giảm 600K

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 05-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 05-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫150.000 [Contica]-Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫150.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫79.000. Áp dụng đến 25-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫79.000. Áp dụng đến 25-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫79.000 [Khăn bandana turban lụa BAPICA]-Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫79.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000 [BlackMiack]-Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫230.000 [Eric fashion]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫230.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫350.000 [Bubestore.com – Home Decor]-Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫350.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫149.000 [Umi Phụ Kiện Thời Trang]-Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫149.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫149.000 [1989KIDS SHOP]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫149.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 21-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 21-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000 [Boomoon Audio]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000 [Salorie Beauty]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 21-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 21-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫120.000 [PowerMAX.vn]-Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫120.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000 [casetop.vn]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫199.000 [SweetyGirl.vn]-Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫199.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫8.999 cho đơn hàng từ ₫99.999. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫8.999 cho đơn hàng từ ₫99.999. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫8.999 cho đơn hàng từ ₫99.999 [Vison Mall-VN]-Giảm ngay ₫8.999 cho đơn hàng từ ₫99.999

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫80.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫80.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫80.000 [zsjewellery.vn]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫80.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫9.500 cho đơn hàng từ ₫396.960. Áp dụng đến 31-01-2025. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫9.500 cho đơn hàng từ ₫396.960. Áp dụng đến 31-01-2025. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫9.500 cho đơn hàng từ ₫396.960 [supersport123.vn]-Giảm ngay ₫9.500 cho đơn hàng từ ₫396.960

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 28-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 28-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000 [Phụ Kiện Giá Sỉ 6666]-Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000 [Máy in bill – Máy quét mã vạch]-Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 03-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 03-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000 [Loa bluetooth chính hãng BKC]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

(SHOPEE khuyến mãi) Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫250.000 [store.moon]-Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫250.000